Oral & Maxillofacial

Faculty Members

Prof. Dr. Sabir Hussain

Prof. Dr. Sabir Hussain

Principal/Professor

Prof. Dr. Sabir Hussain is working as a Professor of Oral & Maxillofacial Surgery Department at Akhtar Saeed Medical & Dental College Lahore.

drsabir.hussain@amdc.edu.pk

dr waqar ali

Dr. Waqar Ali

Assistant Professor

Dr. Waqar Ali is working as an Assistant Professor of Oral & Maxillofacial Surgery Department at Akhtar Saeed Medical & Dental College Lahore.

waqar.ali@amdc.edu.pk